Jahtu remonts

PAKALPOJUMI

Peldlīdzeklim veicam nepieciešamos kompleksos remontdarbus,  apkopes un trūkumu novēršanu, kas sevī  ietver:

(1) korpusu bojājumu novēršana,  laku, krāsu apdare;

(2) klāja un tā aprīkojuma remonts;

(3) dzinēja apkopes un  remonts;

(4) takelāžas stāvošas un kustīgas remonts, darba pārbaudes;

(5) interjera restaurācija, pārbūve, rekonstrukcija;

(6) pārklāju un to karkasu izgatavošana;

(7) elektroierīču un elektroinstalācijas uzstādīšana un remonts;

(8) santehnisko,  ūdensapgādes  un pārējo ierīču uzstādīšana un apkope;

(9) drošības aprīkojuma uzstādīšana un to pārbaudes;

(10) aksesuāri, to uzstādīšana  vai izgatavošana.

(11) jahtu izcelšanas un ieziemošanas darbus, kas sevī ietver:  ķīlbloka izgatavošana, mastu nocelšana, jahtas nostiprināšana , dzinēja un ūdens sistēmu ieziemošana, laivas pārklāja un rāmja izgatavošana,to uzstādīšna.

(12) seno koka kuģu (12 – 18gs) būvēšana, remonts un rekonstruēšana.

Esam apguvuši  inovatīvas darba metodes un materiālus, kas mūsdienās aizvieto klasisko jahtu būves paņēmienus.  Tos izmantojot,  ekspluatācijas un dizaina īpašības peldlīzekļiem sniedz daudzas priekšrocības.

Veicam peldlīdzekļa priekšizpēti  un defektāciju nepieciešamajiem darbiem un sastādam darbu Tāmes.