Koka kuģi

  • koka kuģu un burinieku remonts;
  • koka kuģu – Brīvdabas muzeja eksponātu restaurācija un rekonstruēšana

 Jūrmalas pilsētas brīvdabas muzeja eksponāta – koka motorkuģa remonts 2014.gadā. Tīklu ielā 1 Jūrmalā: 

Divmastu kečs:

  • Koka Kuģu Festivāls